Vermogensbeheer

Het Vermogensbeheer van de Sint Clemens Stichting is opgedragen aan het bestuur van de stichting.
Het vermogen staat ter vrije beschikking van het bestuur van de Sint Clemens Stichting en  bestaat uit beleggingen in effecten en liquiditeiten.
In andere producten (zoals opties en derivaten) wordt niet belegd.
Het vermogen is gedeponeerd bij één- of meerdere financiële instellingen.
Het gehanteerde risicoprofiel laat zich omschrijven als “defensief”.
In de praktijk verstrekt de financiële instelling adviezen met betrekking tot investeringen en desinvesteringen. De besluitvorming daarover ligt bij het bestuur.
Met de financiële instelling vindt periodiek overleg plaats omtrent de beleggingsportefeuille en het te voeren beleid.