Organisatiestructuur

De organisatie structuur is eenvoudig.
Zoals hiervoor (Werkzaamheden bestuur) reeds aangegeven kent de Sint Clemens Stichting slechts één, beslissingsbevoegde en tevens uitvoeringsbevoegde, bestuurslaag.

De Sint Clemens Stichting heeft geen werknemers in dienst.

Het bestuur bestaat thans (2017) uit (in alfabetische volgorde):
Mevr. Mr. R.J.V.M. Batta, bestuurslid
Dhr. Prof. Dr. F.J.M. Feron, bestuurslid
Dhr. Mr. M.P.P.F. Groutars, voorzitter
Dhr. Mr. K.H. Hoogerwerf, secretaris
Dhr. Mr. E.J. Mondria, bestuurslid
Dhr. Mr. A.C. de Wever, penningmeester

De hierboven genoemde bestuursleden zijn op geen enkele wijze aan elkaar geparenteerd noch op andere wijze aan elkaar verbonden.